Radioveteranernas bakgrundshistoria

Radiodirektör Tobiasson Televerket Radio samlade pensionärerna en gång om året till en liten diskussion med efterföljande Buffé.
Radiodirektör Kjell Markström Telia Mobitel fortsatte med den traditionen.
Efter en tid (1996) tog Markström kontakt med Karl-Erik Hulthén och undrade om inte det fanns några pensionärer som skulle hjälpa honom med administrationen av dessa träffar.
Vi var överens om att det bästa skulle vara att vi bildade någon förening. Denna skulle via någon anställd få insyn i registret för kontroll av nya pensioneringar.
Vi skulle få använda tjänstepost för kallelser till träffar.
Vi skulle få utnyttja kopieringsutrustningar när det gällde det angivna ändamålet.
Vi skulle få möjlighet att under några gånger under året och dagtid få utnyttja en mindre lokal (10 personer).
Vi skulle få möjlighet att en gång om året (Maj månad) under dagtid (14:00-16:00) utnyttja en större lokal (70 personer) för årsmötet.
Vi skulle bjuda på en supé (50-60 personer) serverad mellan kl 16:00-18:00.
Uppgifter om antal personer och tider är något som utvecklats under åren.
I januari 1997 hade Evert Olofsson, Leif Havås och Karl-Erik Hulthén en sammankomst där det sammanställdes en kallelse till alla pensionärer för att bilda en veteranförening enl. den 15/5 1997 i Telias sammanträdeslokal i Frölunda.
Ett 70-tal pensionerade Telianer samlades och bildade veteranföreningen enl.
protokoll. Fram till maj 2004 samlades vi i Telia Mobitels lokaler i Järnbrott.
När Telia Mobitel gick upp i Telia och flyttades till Telia huset på Gårda fick föreningen låna lokaler där. Föreningen gick med i Teleseniorenas Förbund 2005.
Från och 2005 hålls våra årsmöten i februari.
Föreningen har gjort resor till Världsarvet, den gamla långvågsstationen, i Grimeton 2006 och Observatoriet på Råö 2007.