Lite information från årsmötet

Den 24 februari 2016 kl 12:00 hölls föreningens årsmöte i Radiomuseets lokaler på Hisingen. Totalt deltog 21 medlemmar som efter kaffe med goda frallor valde in nya styrelsemedlemmar mm som ingår i årsmötet uppgifter. Mer info kommer i mötesprotokollet när detta är godkänt och justerat.

Efter att årsmötesformalia var avklarade diskuterades frågan från i julas om att träffas under enklare former ca en gång per månad för fika och småprat utan krav på mer formellt program. Det bestämdes att vi börjar på prov med fyra träffar under våren i Mölndals friskvårdsanläggning ”Aktiviteten” på Frejagatan 1 i Mölndal.   

Dessa träffar går av stapeln 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6. Vi börjar kl 12 och håller på som längst ett par timmar. Det finns ett kafé i anslutning till möteslokalen som tillhandahåller kaffe med kaka eller smörgås till lågt pris (15-20 kr). Billig parkering finns precis utanför.

Vi ser fram emot trevilg samvaro där så tveka inte utan boka in dessa tider direkt. 

Som avslutning på dagens årsmötesträff höll Åke Johansson ett väldigt intressant föredrag om framtidens teknik på den mobila sidan - femte generationens mobiltelenät 5G.  

Till sist en liten påminnelse: Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för 2016, 100 kronor,  om du inte redan gjort så.

Bankgiro nummer: 141-0414  Orust Sparbank

Protokoll

Protokoll fört vid årsmötet med Telias Radioveteraner Väst 2016-02-24.

Plats: Radiomuseet

Antal närvarande medlemmar: 21 st.

 

§1.       Vår ordförande Lotta Järdhage- Edström hälsade alla välkomna och förklarade

                  mötet öppnat.

 §2.        Kallelsen godkändes.                

§3.      Dagordningen godkändes.

§4.      Till ordförande för mötet valdes Lotta Järdhage-Edström.

§5.      Till sekreterare för mötet valdes Gunnel Aspenholt.

§6.      Till justerare och rösträknare valdes Lars-Åke Larsson och Jan-Åke Olsson.

§7.       Kassören Ella-Maj Sandström redogjorde för vår ekonomi. Den 1 januari 2015 hade vi 11180:63 på vårt bankkonto och i handkassan 3100:00. Medlemsavgifterna inbringade 6800:00 och vi erhöll 10200:00 i bidrag från TF. Efter diverse inkomster och utgifter under verksamhetsåret var saldot den 31 december 2015 på bankkontot  15629:62 och i handkassan 418:00. Kassörens redogörelse godkändes.

§8.     Rolf Claesson  läste upp revisionsberättelsen som godkändes. 

§9.        Verksamhetsberättelsen föredrogs av Lotta Järdhage-Edström. Under året har 6 styrelsemöten  hållits. Antalet medlemmar är 68st. Den 7 maj reste 22 medlemmar till Varbergs fästning och därefter till Restaurang Parasollen på Getterön. Den 3 december var det dags för julbord  på Hotell Liseberg-Heden för 35 personer.

§10.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 11.    Styrelsen föreslog  oförändrad  årsavgift för 2016.

§12.   Till ordförande omvaldes Lotta Järdhage-Edström på 1 år.

§13.   Omval av  2 ledamöter, Ella-Maj Sandström och Lars Kålland, vardera på 2 år.

§14.   Till ny styrelseledamot valdes Jan Sundberg på 2 år.

§15.   Val av revisor. Rolf Claesson omvaldes på 1 år.

§16.  Som revisorssuppleant nyvaldes Lars-Åke Larsson på 1 år.

§17.  Val av valberedning. Omval av Bengt -Erik Karlsson på 1 år (sammankallande)

          och nyval av Kjell Markström på 1 år.

§18.  Tommy informerade om hemsidan och hemsidans adress som är: www.radioveteranerna-vast.se

 Vi talade också om Aktiviteten i Mölndal, och de möten som vi har bokat för medlemmarna. Träffarna blir på onsdagar en gång/månad, med start den  2 mars, därefter den 6 april, den 4 maj och den 1 juni.

 §19.  Vår ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.           

                  

  Efter  mötets slut informerade Åke Johansson om  framtidens mobila  bredband  5G

  som blir avsevärt snabbare och trådlöst. Det var mycket intressant, men det dröjer

  förmodligen  till år 2020 innan det blir klart.

 

Vid protokollet

 

Gunnel Aspenholt

 

Justeras                                                                          Justeras

 

Lars-Åke Larsson                                                          Jan-Åke Olsson